För att logga in vänligen kontakta din rådgivare eller kontakta oss via e-post info@finansmaklarna.se.

Som kund hos oss ska du vara privilegierad. Det är vår levnadsregel. Många aktörer erbjuder liknande tjänster när det gäller försäkringar och sparformer. Men de flesta är giganter i jämförelse med oss. Och som bekant riskerar du som kund att bli mindre ju större företaget är. Hos oss är ingen kund för liten!

Tjänster

Tre risker

Vi brukar säga att man idag behöver i stort sett försäkra sig mot tre risker: Det är risken av att drabbas av en sjukdom, något som tyvärr de flesta drabbas av någon gång. Sen är det risken för ett kort liv. Och sist men inte minst så har vi risken om ett långt liv och allt vad det innebär. Detta gäller både företagare och privatpersoner. Med detta som grund och med din unika situation formar vi tillsammans de bästa lösningarna för just dig och ditt behov.

Rätt produkter till rätt pris

Vi ger dig som privatperson/företagare en grundlig behovsanalys som alltid baseras på just din situation. Vi jobbar med hela marknadens utbud för att kunna hitta den bästa lödningen för just dig. Vi representerar dig som vår uppdragsgivare och upphandlar alltid rätt försäkring till rätt pris! Dessutom får du hos oss ett personligt engagemang och en lyhördhet för just dig och dina intressen. Något alla vinner på!

Privatpersoner

När ditt liv förändras...

Ditt liv och din familj förändras ständigt. Du har kanske precis gift dig, blivit sambo, skilt dig eller separerat. Du kanske just har fått barn. Eller dina barn kanske har flyttat hemifrån.

Sådana här förändringar påverkar din privatekonomi.

Du får ökade eller minskade kostnader, ökat eller minskat ansvar. Men vem har egentligen ansvar? Hur fungerar samhällets trygghetssystem?

När dina barn börjar skolan börjar du kanske betala fritidsavgift istället för dagisavgift. Den är i allmänhet lägre. Mellanskillnaden kan du till exempel spara till dina barn, att använda i framtiden. Kanske för en god utbildning, eller till första boendet.

Om du är sambo finns det viktiga skillnader jämfört med om du är gift. Vad händer vid dödsfall? Vem ärver dina tillgångar?

Om du har familj bör du också tänka på vad som händer om du blir långvarigt sjuk eller dör.

Har din familj råd att bo kvar, om du skulle drabbas av det oväntade?

Vi analyserar din situation och ger konkreta råd som kan förbättra din privatekonomi och ditt försäkringsskydd.

Vi ger dig som privatperson en ordentlig behovsanalys. Som försäkringsförmedlare greppar vi över hela marknaden. Vi representerar dig som kund och kan upphandla rätt försäkring och till rätt pris!

Rätt produkter till rätt pris

Vi ger dig som privatperson en grundlig behovsanalys som alltid baseras på just din situation. Vi jobbar med hela marknadens utbud för att kunna hitta det bästa just för dig. Vi representerar dig som vår uppdragsgivare och upphandlar alltid rätt försäkring till rätt pris! Dessutom får du hos oss ett personligt engagemang och en lyhördhet för just dig och dina intressen. Något alla vinner på!

Företag

När du startar eget eller är egen företagare...

Du som är egen företagare måste se till så att du är rätt försäkrad. Som företagare har du inte samma skyddsnät som om du vore anställd.

  • Hur skyddad är jag vid ett olycksfall?
  • Vad händer vid en längre sjukskrivning?
  • Hur mycket får jag från försäkringskassan?
  • Om jag skulle bli förtidspensionerad, vad får jag i pension?
  • Hur klarar sig min familj vid ett dödsfall?

Men vem betalar skyddet för dig som egen företagare? Svar: Ingen gör det!

  • En livförsäkring som utfaller till efterlevande, är särskilt viktig om du har familj.
  • Sjukförsäkring som täcker din inkomstminskning vid längre tids sjukskrivning. Du får endast 80% ifrån försäkringskassan.
  • En sjukavbrottsförsäkring som går in och betalar dina fasta kostnader under max ett år vid en längre tids sjukskrivning.
  • En privatvårdförsäkring som hjälper dig att komma snabbt under vård så att du snabbt kan komma tillbaka i arbetet. Denna ser till så att du inte behöver stå i de långa vårdköerna som ibland uppstår.
  • Pensionen är en viktig del eftersom du endast får allmän pension om du själv inte ombesörjer extra inbetalningar via en egen pensionsförsäkring.

Vi ger dig som egenföretagare en ordentlig behovsanalys. Som försäkringsförmedlare greppar vi över hela marknaden. Vi representerar dig som kund och kan upphandla rätt försäkring och till rätt pris.

Rätt produkter till rätt pris

Vi ger dig som företagare en grundlig behovsanalys som alltid baseras på just din situation. Vi jobbar med hela marknadens utbud för att kunna hitta det bästa just för dig. Vi representerar dig som vår uppdragsgivare och upphandlar alltid rätt försäkring till rätt pris! Dessutom får du hos oss ett personligt engagemang och en lyhördhet för just dig och dina intressen. Något alla vinner på!

Rådgivare - licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB